top of page

Acerca de

Annemieke spreekt in:

 

"Raadsleden van Zaanstad,

Het aanvullend openbaar vervoer (AOV) voor ouderen en gehandicapten die vanwege hun problemen niet met het gewone openbaar vervoer kunnen reizen, is niet op orde, het AOV is een zooitje. Al heel lang. Dat is niet jammer, dat is niet erg, maar dat is vreselijk. En wel omdat dit gewone mensen betreft die afhankelijk zijn van dit vervoer om te kunnen deelnemen aan onze samenleving. En omdat het ze een mate van zelfstandigheid en waardigheid worden voorgespiegeld die niet worden waargemaakt.

Het zijn geen zielige mensen, niet stigmatiseren maar ondersteun hun zelfstandigheid. Dat is de moderne manier van omgaan met mensen met een handicap.

In 2017 vroeg Imka Monsma mijn hulp en we zijn de belangenbehartigers voor AOV-gebruikers ‘Kom er uit’ geworden. We gingen voortvarend aan de slag om klachten te registreren, mensen bij te staan bij problemen en bij het indienen van klachten. In een interview van NH Nieuws een jaar later, waren we al wel wat timide gemaakt maar nog vol goede hoop. We kregen nog steeds soort van medewerking vanuit de gemeente en Bios, zo leek het, om de 16 punten die we ter verbetering hadden staan te verbeteren. Ook een klankbordgroep hebben we gevormd en begeleid om sterker te kunnen staan.

We hebben nu meer dan vijf contractmanagers 'versleten' en iedere keer opnieuw moesten we bewijzen dat het aanvullend openbaar vervoer ver onder de maat is, vooral voor rolstoelrijders. De gemeenteambtenaren en de vervoerder hielden ons aan het lijntje met de bekende tactiek van negeren, ontkennen, sussen, beloven en uitstellen Dat resulteerde erin dat we nu, jaren later, nog niets zijn opgeschoten. Klachten blijven, worden alleen maar ernstiger maar krijgen bij Bios geen gehoor. Je krijgt dan alleen een brief waarin de fout wordt erkend of gebagataliseerd. Een klacht daarna bij de gemeente levert ook niets op, er wordt niets mee gedaan, uitgezocht of opgevolgd. Klagen heeft blijkbaar toch geen zin, zoals zoveel aov-gebruikers al jaren zeggen. Materieel wat niet meer voldoet, misstanden bij valpartijen, geen noodprotocol, onlogische en dramatische planning van de ritten, uren in onzekerheid wachten. En dat voor deze kwetsbare groep. Wethouders hebben ons aangehoord, ontkennen de problemen, vragen weer om ‘vers’ bewijs en maken dan weer een afspraak voor over een half jaar. Ik ben totaal verslagen, ik ben hierop leeggelopen. Ik heb mensen hoop gegeven en ik heb gefaald. Dat geef ik toe. Maar de gemeente heeft ons aan het lijntje gehouden, buiten spel gezet en is niet transparant, weigert relevante informatie te geven, houdt zich niet aan het advies van de ombudsman.

En nu vraag ik de raadsleden van Zaanstad weer hulp. Jullie, gekozen volksvertegenwoordigers, kunnen ervoor zorgen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid wél neemt om de kwaliteit van de dienstverlening van het AOV te verbeteren. Jullie kunnen het verschil maken voor een grote groep Zaankanters die nu gefrustreerd verpieteren en verslechteren, omdat het AOV niet veilig en betrouwbaar is. Doe er wat aan!

 

Wat we vragen van de raadsleden:

Erken dat er structureel ernstige fouten worden gemaakt.
Erken dat klachtenafhandeling door de gemeente faalt.
Erken dat het functioneren van vervoerder Bios volgens contract niet voldoet.
Controleer, blijf volgen en grijp in wanneer er verkeerde verhoudingen ontstaan, wanneer het scheef dreigt te lopen en informatie ontbreekt.
Toezien op een duidelijke overlegstructuur met verantwoordelijk wethouder.
Richtlijnen en adviezen verbetertraject ombudsman laten oppakken en afhandelen.
Controleren dat participeren/meedenken op de juiste manier wordt opgepakt.

Bedankt voor uw aandacht.

Imka: (vanwege familieomstandigheden sprak Annemieke voor haar)

 

"Beste mensen van de raad,

We hebben ons vrijwillig en gemotiveerd ingezet door minstens drie uur per week te werken aan het verbeteren van het Aanvullend Openbaar Vervoer. Gefrustreerd, ontmoedigd en niet gehoord lukt het ons na vier jaar niet meer om te geloven in een goede samenwerking met de gemeente en vervoerder Bios. We zijn allebei op.

Wat zijn deze frustraties:

- Op afstand gehouden worden door scepsis, machtsverhoudingen, manieren waarop inbreng in de gemeente is georganiseerd, wisselende contactpersonen, sussen, veel te lang de tijd te nemen, luisteren maar niet horen en over mensen heenstappen.

- Denkbeelden over mensen met een handicap, dat ze bijvoorbeeld toch niets anders te doen hebben.

- Uitbesteden aan derden en niet controleren.

- Aanbevelingen van de Ombudsman niet opvolgen en uitvoeren.

- Tegenwerken van openbaarheid van stukken, zelfs ons WOB-verzoek werd in eerste instantie afgewezen.

- Het ontbreken van basale informatie als een ongevallenprotocol voor reizigers van het AOV.

 

Er is geen constructie ontstaan waarin we op een goede manier met de gemeente samenwerken. Door de gemeente is besloten dat de vervoerder niet meer bij overleg van ons en de gemeente hoefde aan te schuiven. Dat wilden ze liever zelf doen. Door de gemeente is vervolgens besloten dat we niet als Kom er Uit konden aanschuiven maar dat dat alleen kon via een belanghebbendengroep die ze klankbordgroep noemden. Toen die groep te licht werd bevonden ging de gemeente zelf mensen bevragen per onderwerp en werd de groep gepasseerd. En om het verhaal af te maken werd ik (Imka) persoonlijk niet gezien als iemand die in wat voor vorm ook kon meepraten omdat ik zelf geen handicap of stoornis heb en niet gebruik maak van het AOV.

 

Op dit moment ligt ons verzoek er om samen met de Ombudsman een plan op te stellen om orde op zaken te stellen. Met de Ombudsman als bemiddelende persoon. We wachten al weer twee maanden op een antwoord. Als er niet iemand van buitenaf gaat bemiddelen is en blijft het AOV-vervoer onder de maat. Blijven er mensen buiten de afgesproken marges wachten, worden mensen gebeld om ritten te verplaatsen wat ze moeten accepteren, krijgen gebruikers een ongeval onderweg en worden niet adequaat geholpen, is er sprake van verbale onderdrukking bij de centrale, krijgen mensen opmerkingen naar hun hoofd die niet gepast zijn. Dit alles omdat de gemeente het te druk heeft vanwege personeelstekort, door interne onhandigheid, met regels bedenken en wegkijken.

Help hier deze ellendige, slepende situatie om te zetten in een degelijke aanpak met alles wat daarvoor nodig is. Ik zou het de gemeente van harte toewensen. Maar in de eerste plaats de gebruikers. Want als ik afhankelijk zou moeten zijn zoals zij nu zijn kan ik alleen maar hopen dat iemand haar of zijn mond opentrekt.

Dank u.

bottom of page