top of page

Op 13 april 2017 heeft de SP vragen gesteld n.a.v. vele en ernstige klachten van Zaanse AOV-gebruikers over de kwaliteit van het aanvullend openbaar vervoer. Toenmalig wethouder Olthof deed de toezegging de kwaliteit van het vervoer te verbeteren. Helaas moet de SP en de belangenbehartigersgroep 'Kom er Uit' constateren dat de klachten niet zijn verholpen. In tegendeel zelfs, de gemeente erkent niet meer dat er iets structureel mis is met de klachtenafhandeling bij zorgtaxi BIOS-groep.

Er zijn zeer ernstige klachten zoals onheuse bejegening, seksuele intimidatie en problemen met ophalen gemeld door deze kwetsbare groep mensen. Zij voelen zich niet serieus genomen door de Bios groep en de gemeente. De ombudsman is erbij betrokken en heeft opgemerkt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen.

Doordat gevraagde gegevens van Bios niet verstrekt worden kan er niet gecontroleerd worden of het goed gaat en of afspraken worden nagekomen. Hierdoor moest er een WOB verzoek ingediend worden om dit (deels) boven tafel te krijgen.

Naar aanleiding van deze ernstige klachten hebben wij een aantal vragen aan de portefeuillehouder.

1. Erkent de wethouder dat er structureel fouten worden gemaakt door de BIOS groep?

2. Hoe kijkt de wethouder tegen het klanttevredenheid onderzoek AOV Zaanstad aan?

3. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat de klachtenafhandeling verbeterd?

4. Hoe kan het dat er geen controle vanuit de gemeente is op de klachten?

5. Hoe komt het dat het verloop (zes binnen drie jaar) onder de contractmanagers zo hoog is?

6. Bent u voornemens om een onderzoek te laten doen naar de onheuse bejegening en seksuele intimidatie?

7. Waarom is de klankbordgroep ontbonden?

8. Waarom verwijst de gemeente bij klachten die niet of niet naar tevredenheid zijn afgehandeld (door BIOS/ZCN) alsnog naar de klankbordgroep, om daar verbetering op het aangedragen punt te bevechten?

9. Hoe zijn de aanbevelingen van de Ombudsman door de gemeente opgevolgd?

10. Hoe kijkt de wethouder tegen het WOB-verzoek aan, met de na afwijzing volgende hoorzitting om openheid te krijgen over de klachten, stiptheid en bejegening?

11. Waarom zou 'Kom er Uit' meewerken aan een nieuw plan van eisen voor de volgende aanbesteding, als er niet nu de omslag plaatsvindt en er erkenning komt van de misstanden zoals doorrijden met een omgevallen rolstoel en niet nabellen of melden? Kwetsbare mensen aan hun lot overlaten midden in de nacht zonder noodnummer?

 

 

Namens de fractie van SP Zaanstad,

Roland van Braam

bottom of page